Benedicte Solaas

Statsviter

34 år

Tasta

- Et sterkt fellesskap, rettferdighet og små forskjeller er verdier som gjør at jeg vil være med på laget til Arbeiderpartiet.

Benedicte er fra Bodø, men har bodd i Stavanger de siste 6 årene med sin samboer. Hun er utdannet statsviter fra NTNU, samt fra Russland og Storbritannia. Hun jobber i dag som rådgiver i Norsk olje og gass. 

Arbeid til alle er jobb nummer én. Benedicte er derfor opptatt av at vi skal ha en god og attraktiv næringspolitikk. I Stavanger er næringslivet hovedsakelig bygd opp rundt energisektoren og vi må derfor jobbe for å fortsette å utvikle olje- og gassindustrien. Vi skal framsnakke industrien som skaper tusenvis av arbeidsplasser i byen vår, og som gir grunnlag for å skape nye arbeidsplasser i nye næringer. Dessuten bidrar den til å utvikle nødvendige løsninger for lavutslippssamfunnet.  

 

Benedicte er også opptatt av at vi skal ha et trygt og organisert arbeidsliv hvor vi skal etterstrebe å tilby flest mulig heltidsstillinger. Mye deltid er uheldig for den enkelte arbeidstaker, for kvaliteten på tjenestene og for rekrutteringen. En heltidskultur vil i tillegg styrke kvinners tilknytning til arbeidslivet og dermed bidra til et mindre kjønnsdelt arbeidsliv.

 

Benedicte ønsker også at vi må gjøre mer i kampen mot matsvinn. Vi kaster alt for mye mat som er fullt spiselig og som fører til store, unødvendige klimautslipp og økonomisk tap. Det krever likevel tilrettelegging av infrastruktur og distribusjon dersom maten skal kunne brukes av andre og her mener Benedicte det er et stort potensial for å gjøre mye mer. 

Arbeiderpartiet_rosesymbol_hvit_RGB.png

Stavanger Arbeiderparti

  • Facebook - Hvit Circle
  • Instagram - Hvit Circle

Hold deg oppdatert!

Tel. 941 47 049

Breitorget,
4006 Stavanger

© Stavanger Arbeiderparti