11099172_1015057881846363_32625234226005

Seniorrådgiver

36 år

Hillevåg

Skape og dele – det er et viktig prinsipp for Arbeiderpartiet. Skal Stavanger hevde seg i konkurransen om framtidens arbeidsplasser, må byen være attraktiv for både folk og bedrifter.

Anders Fjelland Bentsen

Anders er utdannet innen økonomi og arkitektur, og jobber til daglig med finansiering av vekst og innovasjon i lokale bedrifter. Han har bakgrunn fra oljå og kjenner næringslivet i regionen godt. Anders er gift og bor i herlige Hillevåg.

Anders har hatt en rekke verv i Arbeiderpartiet og vært aktiv både i bydelsutvalg og i Kommunalstyret for byutvikling. Han vil være en ombudsmann for bomiljø og bymiljø, og har engasjert seg sterkt blant annet i saken om brannstasjon i Lervig og utbygginger langs Hillevågsveien. Noen bydeler har større levekårsutfordninger enn andre, og Anders er opptatt av å ta tak i dette.

Arbeiderpartiet_rosesymbol_hvit_RGB.png

Stavanger Arbeiderparti

  • Facebook - Hvit Circle
  • Instagram - Hvit Circle

Hold deg oppdatert!

Tel. 941 47 049

Breitorget,
4006 Stavanger

© Stavanger Arbeiderparti