Arbeiderpartiets Studentlag i Stavanger

Arbeiderpartiets studentlag (Astud) er en samlingsarena for studenter og unge akademikere som er politisk interessert og deler den sosialdemokratiske tankegangen. 

 

Vi organiserer politiske og sosiale arrangementer for studenter, og arrangerer foredrag som tar opp aktuelle problemstillinger i dagens samfunn! 

Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig verden uten fattigdom og i fred, der menneskene er frie, likestilte og har innflytelse på sine liv. Alle mennesker er unike, uerstattelige og like mye verdt. Hver av oss skal ha muligheten til å leve gode liv, i små og store fellesskap. Vi vil ha et samfunn basert på frihet, solidaritet og like muligheter for alle.

Lise D. Fyllingen 

Leder av Arbeiderpartiets Studentlag i Stavanger

  • Facebook Social Icon
Arbeiderpartiet_rosesymbol_hvit_RGB.png

Stavanger Arbeiderparti

  • Facebook - Hvit Circle
  • Instagram - Hvit Circle

Hold deg oppdatert!

Tel. 941 47 049

Breitorget,
4006 Stavanger

© Stavanger Arbeiderparti