Ingvill Moen Hovlund

Sykepleier og virksomhetsleder

40 år

STORHAUG

- Jeg er helt ny i politikken i Stavanger og tror det kan være en styrke. 

Ingvill Moen Hovlund er utdanna sykepleier og tverrfaglig veileder, og har en master i ledelse. Hun er daglig leder for Helsehuset Stavanger. 
 

Ingvill mener at politikk handler mest om å lytte til hva folk i nærmiljøet er opptatt av. Å beholde det som er bra, og endre på det som folk blir slitne av. Hun trives når folk med ulike meninger snakker sammen. Rettferdighet er ikke likhet for alle, men å gi mer til de som har minst. 
 

Hun begynte som renholder på sykehjem da hun flyttet til Stavanger for 20 år siden, og det var samtalene med de eldre på sykehjemmet som fikk henne til å satse på en jobb innen helse.   

Samtaler med barn og med beboere på sykehjem er de som gir Ingvill mest forståelse av hvordan verden bør være. Hun syns også vi bør lytte mer til den gode læreren.

Hun stortrives i lokalmiljøet på Storhaug – bydelen i hennes hjerte – der guttene hennes går på skole, og hvor hun jobber og bor. 


 

For Storhaug bydel ønsker Ingvill å jobbe for at barn og ungdom skal ha flere gode gratis fritidstilbud, og for at en filial av kulturskolen legges til området hvor nye Lervig barneskole skal bygges. Det hadde også vært bra å få en flerbrukshall i området rundt Badedammen, drevet av lokale ressurser med fokus på å tilrettelegge for generasjonslæring. Trafikksikkerhet, et godt kollektivtilbud og flere gang- og sykkelstier trengs på Storhaug. Friområdene på Storhaug må vernes og ivaretas. 

Stavangerregionen vil ha en større økning av personer over 65 år enn resten av landet de neste årene, og kjennetegnes av å være innovativ og handlingsorientert. Vi kan komme godt ut av å gjøre en grundig jobb med å ta imot den økende andelen folk som blir eldre med åpne armer. Vi har ressurser og store muligheter for å gjøre et løft for å forbedre samhandlingen mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Dette er viktig for at pasienter og pårørende skal føle seg trygge. 

Ingvild sier hun betaler skatt med glede for å ivareta fellesskapsgoder, og tar ikke disse for gitt.

Arbeiderpartiet_rosesymbol_hvit_RGB.png

Stavanger Arbeiderparti

  • Facebook - Hvit Circle
  • Instagram - Hvit Circle

Hold deg oppdatert!

Tel. 941 47 049

Breitorget,
4006 Stavanger

© Stavanger Arbeiderparti