INGER LOUISE GRUDE.jpg

Lærer

39 år

Tasta

- Jeg vil jobbe for en styrket og mangfoldig fellesskole.

Inger Louise Grude

Inger Louise er leder i Tasta og Eiganes arbeiderlag og nestleder i Stavanger Arbeiderparti. Hun har en allsidig bakgrunn fra hotell, oljeservicenæring, butikk og utelivs-bransjen og er snart utdannet lærer. Hun er gift, har tre barn og er veldig glad i å være sammen med familie og venner.

 

Det viktigste for Inger Louise til valget er å utjevne forskjeller. Hun vil jobbe for gratis skolemat for alle barn i grunnskolen, for en styrket, mangfoldig fellesskole med riktig kompetanse og for at det skal legges til rette for at alle barn får delta i fritidsaktiviteter. 

Inger Louise mener at uavhengig av foresattes lommebok, skal barn inkluderes og sosialiseres for å bli hele integrerte mennesker som aktivt deltar og bidrar i samfunnet. Hun peker på at vi i dag vet at skolen bidrar til å reprodusere forskjeller. Derfor må vi sørge for et gratis måltid for alle elever for økt helse og trivsel samt riktig kompetanse inn i skolen.

 

Ved siden av studier, jobb og familie er Inger Louise veldig glad i å reise, sang og musikk. Hun elsker korps og er stolt over å rekruttere barna sine inn i dette åpne og inkluderende fellesskapet med musikk. 

 

Inger Louise drømmer om å ha høner i hagen og å sikre en trygg og god fremtid for alle barn.  

Arbeiderpartiet_rosesymbol_hvit_RGB.png

Stavanger Arbeiderparti

  • Facebook - Hvit Circle
  • Instagram - Hvit Circle

Hold deg oppdatert!

Tel. 941 47 049

Breitorget,
4006 Stavanger

© Stavanger Arbeiderparti