kari2019 hvit.png

Kjære velger;

Kjære velger: Arbeiderpartiet setter seg høye mål for deg og dine. Vi trenger din tillit og støtte for å utføre det politiske arbeidet. Tillit og støtte til å arbeide for deg og dine.

Hva betyr det? Det betyr at vi skal gjøre en jobb for arbeidsplassen din, for rettighetene du har og for helsen din. Det betyr at vi skal arbeide for tryggheten der du bor, for gaten din og nærmiljøet. Det betyr at vi skal arbeide for trivselen og kompetansen i barnehagen ungene dine går i, for den psykiske helsen i skolen, den som ligger til grunn for all god læring. Det betyr at vi skal arbeide for aktivitet og trivsel i alderdommen. Det betyr at vi bli ha en ambisiøs klimapolitikk.

Vi er her for å se deg og dine. Vi skal legge til rette for at vi er sterke sammen, kjære velger. Vi vil arbeide for visjonene du og familien din har, for drømmene du har for bedriften din, og vi skal alltid være der når dagene ikke ble slik du ønsket at de skulle være.

Kommunen vår skal ha like muligheter for alle – uavhengig av sosial bakgrunn, livssyn, alder, kjønn, etnisk bakgrunn og seksuell legning. Vi skal være en mangfoldig kommune med en åpen port og en kommune som engasjerer seg utenfor egne grenser. 

Vi er sterkt bekymret over de økende ulikhetene i samfunnet. Stavanger har de største inntektsforskjellene i Norge, og samtidig øker barnefattigdommen mer i kommunen vår enn noe annet sted i landet. Vi arbeider ikke for et samfunn hvor alle er like, men vi ønsker et samfunn som behandler og belønner rettferdig. Vi vet at mangfold og ulik erfaringsbakgrunn mellom mennesker er inspirerende for nyskaping, men sosiale ulikheter skaper en vanskelig hverdag og ulike forutsetninger for deltagelse. Arbeiderpartiet har lang tradisjon for å drive omsorgsfull politikk. Du kan være trygg på at vi stiller til valg for å snu dagens utvikling.

Når vi sier at alle skal med, innebærer det at vi vil at alle barn skal ha noen å være sammen med. Ingen skal bli stående igjen, usikre og alene. Når vi sier at rettferdighet er en kjerneverdi for oss, så innebærer det at det ikke er saldoen på kontoen din som skal avgjøre om du får sykehjemsplass eller om ungene dine kan delta på fritidsaktiviteter. Når vi sier at din gode helse er en forutsetning for at samfunnet skal fungere, så betyr det at vi ikke vil se unge mennesker gå kvalme til skolen fordi de er redde for å bli mobbet. Når vi sier at våre eldre skal respekteres og ses som en ressurs, så betyr det at vi ønsker å lytte til de som overleverte oss kunnskapen vi har, og gi dem en verdig hverdag. Når vi sier at vi setter fellesskapet i førersetet, innebærer det at vi tror på en solidarisk hverdag hvor du og jeg drar dette lasset sammen.

Vi er her for å lytte til deg og dine. Vi tror du er glad i stedet der du bor, og vi tror du ønsker å bevare og utvikle Stavanger. Vi stiller til valg og ber om din tillit. Tiden er inne for fornying. Etter 24 år med Høyre ved roret, trenger Stavanger nye løsninger for et mer omsorgsfullt og rettferdig samfunn. Et samfunn med tydelige fellesskapsløsninger for oss alle.

Vi vet at vår felles trivsel bygger på din opplevelse av trygghet og identitet. Vi går til valg i 2019 med et ambisiøs ønske om fornyelse, både av eget parti og av livet i kommunen vår.

Her er vårt program, kjære velger. Vi håper du vil støtte oss!

Vi har arbeidslysten, vi har folkene, vi er sterke i troen:

 

Heia Stavanger!

Klatre-i-trr-.jpg

BARN OG UNGE

HELSE.jpg

HELSE

Arbeiderpartiet_rosesymbol_hvit_RGB.png

Stavanger Arbeiderparti

  • Facebook - Hvit Circle
  • Instagram - Hvit Circle

Hold deg oppdatert!

Tel. 941 47 049

Breitorget,
4006 Stavanger

© Stavanger Arbeiderparti